રાખી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાખી લેવું

  • 1

    ખરીદી લેવું.

  • 2

    રોકી લેવું.