રાખ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાખ ખાવી

  • 1

    નમ્ર થવું; તાબેદાર થવું.