રાગ ગાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાગ ગાવો

  • 1

    સંગીતના રાગ મુજબ ગાવું.

  • 2

    -ના કહ્યા મુજબ ચાલવું; -ની વાત પ્રમાણવી.