ગુજરાતી

માં રાજગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજગર1રાજગરું2રાજગુરુ3

રાજગર1

પુંલિંગ

  • 1

    એક જાતનો બ્રાહ્મણ.

ગુજરાતી

માં રાજગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજગર1રાજગરું2રાજગુરુ3

રાજગરું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એક જાતનું ચીભડું.

ગુજરાતી

માં રાજગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજગર1રાજગરું2રાજગુરુ3

રાજગુરુ3

પુંલિંગ

  • 1

    રાજાનો ગોર.