ગુજરાતી માં રાજનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રાજન1રાજન2

રાજન1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક ઝાડમાંથી નીકળતો રસ; બેરજો.

 • 2

  રાજા.

ગુજરાતી માં રાજનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રાજન1રાજન2

રાજન2

પુંલિંગ

 • 1

  રાજા(સંબોધન).

 • 2

  પદ્યમાં વપરાતો રાજા.