રાજમુદ્રાધ્યક્ષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજમુદ્રાધ્યક્ષ

પુંલિંગ

  • 1

    રાજમુદ્રા રાખનાર અમલદાર.