રાજ્યકર્ત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યકર્ત્રી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજ્ય કરનારી સ્ત્રી; રાણી.