રાજ્યતંત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યતંત્રી

પુંલિંગ

  • 1

    રાજ્યતંત્ર ચલાવનાર.