રાજ્યપ્રણાલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યપ્રણાલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજ્ય ચલાવવાની કે રાજ્યની રીતિ.