રાજ્યબંધારણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યબંધારણ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    રાજતંત્રનું બંધારણ-તે ચલાવવાનાં ધારાધોરણ કે તેનો કાયદો.

રાજ્યબંધારણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યબંધારણ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    રાજ્યનું બંધારણ.