ગુજરાતી

માં રાજ્યબંધારણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજ્યબંધારણ1રાજ્યબંધારણ2

રાજ્યબંધારણ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    રાજતંત્રનું બંધારણ-તે ચલાવવાનાં ધારાધોરણ કે તેનો કાયદો.

ગુજરાતી

માં રાજ્યબંધારણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજ્યબંધારણ1રાજ્યબંધારણ2

રાજ્યબંધારણ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    રાજ્યનું બંધારણ.