રાજ્યરસિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યરસિક

વિશેષણ

  • 1

    રાજ્યની બાબતોમાં રસ લેતું-તેમાં કુશળ.