રાજ્યવ્યવસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યવ્યવસ્થા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજ્યબંધારણ; રાજતંત્રનું બંધારણ-તે ચલાવવાનાં ધારાધોરણ કે તેનો કાયદો.

  • 2

    રાજકારભાર.