રાજ્યવહીવટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યવહીવટ

પુંલિંગ

  • 1

    રાજવહીવટ; રાજકારભાર.

રાજ્યવહીવટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યવહીવટ

પુંલિંગ

  • 1

    રાજ્યનો વહીવટ, રાજકારભારું.