ગુજરાતી

માં રાજ્યવહીવટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજ્યવહીવટ1રાજ્યવહીવટ2

રાજ્યવહીવટ1

પુંલિંગ

  • 1

    રાજવહીવટ; રાજકારભાર.

ગુજરાતી

માં રાજ્યવહીવટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજ્યવહીવટ1રાજ્યવહીવટ2

રાજ્યવહીવટ2

પુંલિંગ

  • 1

    રાજ્યનો વહીવટ, રાજકારભારું.