રાજ્યસેવક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યસેવક

પુંલિંગ

  • 1

    રાજસેવક; રાજ્યનો કે રાજાનો સેવક; સરકારી નોકર; 'પબ્લિક સર્વન્ટ'.