રાજ્યસેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યસેવા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજસેવા; રાજ્યની કે રાજાની સેવા કે નોકરી; 'પબ્લિક સર્વન્ટ'.