રાજરઢ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજરઢ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજાની રઢ; રાજહઠ.