ગુજરાતી

માં રાજેશરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજેશરી1રાજેશરી2

રાજેશરી1

વિશેષણ

  • 1

    (સંક્ષેપમાં રા. રા.) જે પુરુષને કાગળ લખાતો હોય તેને ઉદ્દેશીને વપરાતું વિશેષણ.

ગુજરાતી

માં રાજેશરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજેશરી1રાજેશરી2

રાજેશરી2

વિશેષણ

  • 1

    રાજા જેવું-ઉદાર કે દોલું યા લહેરી.