રાજસત્તાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજસત્તાક

વિશેષણ

  • 1

    રાજસત્તા સંબંધી.

  • 2

    જેમાં રાજાની સત્તા ચાલતી હોય તે.