રાજહઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજહઠ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજાની કે અતિ પ્રબળ હઠ; રાજરઢ.