રાજહત્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજહત્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજાનો વધ કે તેથી લાગતું પાપ.