રાજહંસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજહંસ

પુંલિંગ

  • 1

    લાલ ચાંચ અને પગવાળો એક જાતનો હંસ.