ગુજરાતી

માં રાજાશાહીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજાશાહી1રાજાશાહી2

રાજાશાહી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજાની મરજી પ્રમાણે ચાલતું રાજ્ય; 'મૉનર્કી'.

ગુજરાતી

માં રાજાશાહીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાજાશાહી1રાજાશાહી2

રાજાશાહી2

સ્ત્રીલિંગ & વિશેષણ

  • 1

    રાજાનું રાજ્ય હોવું-રાજાનો વહીવટ કે તેવી રાજ્યપ્રથા; 'મૉનર્કી'.