રાજા કરવો (દીવો) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજા કરવો (દીવો)

  • 1

    ઓલવી નાખવો.