ગુજરાતી માં રાજીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રાજી1રાજી2

રાજી1

વિશેષણ

  • 1

    ખુશ.

  • 2

    સંમત.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી માં રાજીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રાજી1રાજી2

રાજી2

વિશેષણ

  • 1

    હાર; ઓળ; પંક્તિ.

મૂળ

सं.