રાજીખુશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજીખુશી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કુશળતા; સહીસલામતી.

  • 2

    સ્વેચ્છા; હોંસ.