રાજી રજાવંદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજી રજાવંદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પૂરેપૂરી રાજીખુશી (દસ્તાવેજમાં).