રાજ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ બેસવું

  • 1

    રાજ્ય શરૂ થવું; અમલ શરૂ થવો.