રાંડીને બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાંડીને બેસવું

  • 1

    રાંડેલીની પેઠે હતાશ કે લાચાર થઈને બેસવું.