રાડ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાડ કરવી

  • 1

    ફરિયાદ કરવી.

  • 2

    કજિયો કરવો.

  • 3

    હઠ કરવી.