રાડ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાડ નાખવી

  • 1

    ચીસ પાડવી.

  • 2

    ફરિયાદ કરવી.