રાતદહાડાની ખબર ન હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાતદહાડાની ખબર ન હોવી

  • 1

    સંસારવહેવારની સમજ ન હોવી-ભાન ન હોવું.