રાતરાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાતરાણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાત રૂપી રાણી.

  • 2

    રાતની રાણી-એક ફૂલછોડ.