રાતી રાયણ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાતી રાયણ જેવું

  • 1

    મજબૂત ને તંદુરસ્ત.