રાત્રીશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાત્રીશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાતે કામ કરતી નિશાળ (ધંધાદારી મોટા માટે).