રાફડો ફાટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાફડો ફાટવો

  • 1

    ઘણી મોટી સંખ્યામાં બહાર આવવું.