રામનું રામાયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રામનું રામાયણ

  • 1

    નહીં સરખી વાતનું મોટું પીંજણ; વાતનું વતેસર.