ગુજરાતી માં રામરાજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રામરાજ1રામરાજ2

રામરાજ1

નપુંસક લિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ભરવાડણનું એક વસ્ત્ર.

ગુજરાતી માં રામરાજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રામરાજ1રામરાજ2

રામરાજ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    રામચંદ્રજીનું રાજ્ય.

  • 2

    તેના જેવું આદર્શ-ન્યાયથી ચલાવાતું સુખી રાજ્ય.