રામ ઊઠી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રામ ઊઠી જવા

  • 1

    ઉચ્ચ તત્ત્વ, સારપણ કે હિંમત જતાં રહેવાં.