રામ બોલો થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રામ બોલો થવું

  • 1

    મરી જવું.

  • 2

    પડી ભાગવું.