રામ રોટલો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રામ રોટલો થવો

  • 1

    ભાંગી જવું; ચૂરા થઈ જવા.

  • 2

    (કનકવાનો) પેચ થવો.