રામ શરણ પહોંચાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રામ શરણ પહોંચાડવું

  • 1

    મારી નાખવું.