રાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાળ; એક સિક્કો; 'ડૉલર'.

  • 2

    ઝટ સળગી ઊઠે તેવો એક વૃક્ષમાંથી મળતો પદાર્થ.