રાવણ જેવું રૂપ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાવણ જેવું રૂપ થવું

  • 1

    તોબરો ચડાવવો; મોં ચડાવવું.