રાવસાહેબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાવસાહેબ

  • 1

    અંગ્રેજી રાજ્યનો ઇલકાબ.