ગુજરાતી માં રાશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રાશ1રાશ2

રાશ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દોરડું (૧૬ હાથનું).

 • 2

  લગામ; અછોડો.

 • 3

  ભાગીદારી.

 • 4

  વ્યાજમુદ્દલ.

 • 5

  સરાસરી.

 • 6

  રાશિથી મળતી જાતિ, ગુણ, સ્વભાવ વગેરે.

ગુજરાતી માં રાશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રાશ1રાશ2

રાશ2

પુંલિંગ

 • 1

  રાશિ; ઢગલો.

મૂળ

सं. राशि