રાષ્ટ્રમુદ્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાષ્ટ્રમુદ્રા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાષ્ટ્રે પોતાના પ્રતીક તરીકે માન્ય કરેલી મુદ્રા કે ચિહ્ન.