રાષ્ટ્રમાન્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાષ્ટ્રમાન્ય

વિશેષણ

  • 1

    રાષ્ટ્રે માન્ય કરેલું.