રાષ્ટ્રસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાષ્ટ્રસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાષ્ટ્રના લોકની પ્રતિનિધિ રૂપ સભા; 'પાર્લમેન્ટ'.