રિશ્વતખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રિશ્વતખોર

વિશેષણ

  • 1

    લાંચિયું.