રિસામણાં મનામણાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રિસામણાં મનામણાં કરવાં

  • 1

    સહેજમાં રિસાવું ને સહેજમાં મનાવું.